Dødt vesen har han rømt skrekken

Og den som ser at en død pågår, da har han rømt fra skrekken, og kanskje han hadde tiltenkt saken og ikke nådde ham, og han ble selv noe av det .