Den døde kroppen er ikke prisverdig

Og det ble sagt at hvis han ser den avdøde på en ubehagelig måte eller gjør noe som ikke er tillatt å gjøre, overdriver han ikke i det hinsidige det han håpet på i denne verden .