En tyv kom inn og bar ingenting

Og den som ser en tyv som kommer inn og ikke bærer noe, da vil en person bli syk i den, og han vil være nær døden, så vil han bli kurert .