Ki visjon

Det er skade på penger på grunn av en stor mengde penger brukt til annet enn lydighet mot den allmektige Gud for hans ordtak: “ En dag vil han beskytte henne i helvetes ild, så beklaget han det. ” Verset kan indikere elendigheten til eieren og ironien ble sagt smertefulle ord, og kanskje hadde folket i embetet stabilitet i saken, og kanskje stryking indikerte ekteskap, reiser og kvinner til fødsel .