Jaafar al-Sadiq og visjonen til profetene

Jaafar Al-Sadiq, må Gud være fornøyd med ham, sa : Visjonen til profetene, eller en av dem, tolkes på elleve aspekter av barmhjertighet, nåde, ære, formue, stat, seier, lykke, ledelse og styrke av Sunnier og samfunnet, og det gode i denne verden og det hinsidige, og trøst for befolkningen på det stedet .