Beite stjernene

Den som i en drøm ser at han bryr seg om stjernene, så vil folk følge en tilstand . Og den som ser at han beiter på en sau av lam, han er ved siden av noen av araberne .