Svette

Sawwaf hans visjon i en drøm indikerer fortjeneste og fordeler om vinteren, og bekymringer om sommeren .