Ibrahims helligdom, fred være med ham

Abrahams helligdom, fred være med ham, som i en drøm ser at helligdommen har kommet og ber, fordi han er en troende som bevarer sharia og sørger for pilegrimsreisen, fordi Gud den allmektige sier : (Den inneholder vers som demonstrerer stasjon av Ibrahim ) Og den som kom inn i helligdommen til Ibrahim og var redd for sikkerhet, og kanskje kom inn i helligdommen, antydet antagelsen om den hederlige stillingen, eller møtte fordelen av kunnskap eller arvet fra sin far eller mor . Og kanskje å sitte i stående, betegnet å stå ved grensen til den flyttet .