Gråt – gråter og skriker  

Og gråt : med øye, latter og glede . Og hvis han hyler, skriker eller klirrer, så er det ulykke og lettelse .