Fattigdom

Fattigdom : Den som ser at han er fattig, han vil lide mye mat, fordi Gud den allmektige sier, en historie på myndighet av Moses : ~ Herre, jeg la meg ikke ned fra de fattiges gode .~