Sorg

Gloom : Fdal på glede, og blir sagt til en spesiell bekymring .