Paul Seven

Og hvis syv gikk ut, ble han misgjerning