Be for

Hvis han ser ut som om han kaller for seg selv et kjennetegn, vil han føde en sønn, fordi Gud den allmektige sier : ~ Da hans Herre ringte et skjult kall .~ Hvis han kaller sin Herre i mørke, vil han bli frelst fra nød, fordi Gud den allmektige sier : ~ Da kalte han inn mørket .~ God bønn er bevis på god religion, Qunoot er bevis på lydighet, og hyppig minne om Gud den Allmektige er bevis på seier, for den Allmektige sier : ~ Husk Gud mye og seier etter det de ble urettferdig .~