Bakbiter

Backbiting : Det blir henvist til eieren, så hvis han bakbiter en mann med fattigdom, er han plaget av fattigdom, og hvis han bakbiter ham med noe annet, vil den tingen bli forbannet .