Profetene

Den som resiterer Surat Al-Anbiya vil få lettelse etter motgang og lette etter motgang, og vil bli velsignet med kunnskap og ærbødighet .