Det ble nevnt i noen bøker at en av etikettene til et syn ikke er å fortelle det til en kvinne eller etter morgenbønnen? Er dette riktig?

Det ble nevnt i noen bøker at en av etikettene til et syn ikke er å fortelle det til en kvinne eller etter morgenbønnen? Er dette riktig? Ja, dette ble nevnt i noen bøker, men det er en feil spesifikasjon, så det er tillatt å fortelle visjonen til kvinner. Imam Ibn Hajar sa i Al-Fath i kapitlet : Uttrykket av visjonen etter morgenbønnen (12/439): Det indikerer svakheten i det Abd Al-Razzaq ga på myndighet av Omar på myndighet av Saeed Ibn Abd ifølge noen forskere var al-Rahman basert på noen misforståelser, som hastet som kommer fra kvinnen og deres frykt for at visjonen skal tolkes feil, eller den var basert på noen av de korte blikkene til kvinner, og feil i dette utseendet er ikke skjult, og det er bevist at sendebudet, må Guds bønner og fred være over ham, forteller noen av hans visjoner om kvinner som Aisha og Khadija, må Gud være fornøyd med dem blant hans koner, og som en mor forbudt, og historien om Ibn Omar og han ønsket at Gud skulle vise ham et syn, og da han så henne, fortalte han det til søsteren Hafsa, må Gud være fornøyd med dem alle, alle disse fortellingene er tilstrekkelige til diskrediterer dette ordtaket, og vi sier det er riktig den gangen .