Skatteoppkreveren

Skatteoppkreveren er i en drøm en mann som er involvert i andres anliggender . Skatteoppkreverens visjon indikerer ulykker og ulykker .