Det graver

Og den som ser at han graver, han vil skille seg fra sin kone .