Lett

Vanlig Hvis en jente drømmer om at hun klipper en slette, betyr dette at flaks og lykke vil følge henne hvis sletten er gressgrønn . Men hvis sletten er tørr og tørr, eller gresset er dødt tørt, forutsier dette at det vil leve vanskelige dager helt alene .