tenke ut

Etter denne drømmen vil kunnskap om plikter og deretter fullføre dem fullt ut føre til gleder . Ungdommens helse vil bli garantert .