Marokkaner snakker rimelige ord

Jaber al-Maghribi sa: ~Den som snakker ord som er rettferdiggjort av fornuft og som inneholder godhet og nytte, så er det bedre for ham, og hvis det er forskjellig fra ham, så er hans uttrykk mot ham .~