Vitenskap

Flagg Hvis du drømte om flagget til landet ditt, forutsier dette seier hvis landet ditt er i en tilstand av krig og velstand i en fredstilstand . Hvis en kvinne drømmer om et flagg, betyr dette at hun vil falle i en soldats feller . Hvis du drømte om utenlandske flagg, betyr dette å bryte forholdet og bryte pakter mellom nasjoner og venner . Hvis du drømmer om at du mottok et signal ved hjelp av et flagg, betyr dette at du må være forsiktig med helsen din og omdømmet ditt, ettersom de er truet . Hvis man ser flagget til ett land sveve på en klar himmel, indikerer dette seier over utenlandske fiender . Men hvis han så det og en kløft som ble bombet, symboliserer dette kriger og tap av militær ære, på land og til sjøs .