halt

Hvis en kvinne drømte om å se noen som en loon, forutsier dette at hennes gleder og håp vil være nytteløst og skuffet .