Abu Saeed predikanten og de to hundene

Predikanten Abu Saeed sa at de to hundene er blant sultanens medhjelpere .