En lund med ulv og jegere

Og den som ser at det er ulv og jeger i ham, han skal tolke urettferdigheten til denne herskeren .