Hengende fra et høyt sted

Den som ser at han faller fra et høyt sted til et tak eller bakken, enten det er med et tau eller noe annet, så vil han bli avskrekket i sine forhold og gi avkall på verdensforholdene, og kondolansen er sikkerhet .