Vekteren er borte fra ham

Og den som ser at draken har gått fra ham etter at han har hatt den, så indikerer han at han er borte, og kanskje visjonen til draken hvis den fløy ut av hånden, indikerer et barns død i magen .