En konge i menneskelig form

Og den som ser en av englene i form av en velkledd og velstelt person, da er han fornøyd og god . Og hvis han ser det i et stygt eller forminsket bilde, så er han imot det . Hvis han ser en konge og forteller ham om noe, så er han det .