Han falt fra eller falt fra et tre

Og den som ser at han har falt fra et tre eller falt fra det, ingenting mellom seg selv og det som er knyttet til ham, vil ikke bli oppfylt for ham .