kvintårsdagen

Når det gjelder kvede-trærne tolkes det av en mann fra en safarhandler som går inn i pengene som eier en maskin med et stoisk sinn og medfølende hjerte, og kanskje var han en mann med stor skjebne som er mild i tale slik at folk får søthet fra hans ord, og kanskje var han en mann som solgte slaver .