Tolkning av essensen

Og essensen tolkes av en mann med religion, kunnskap, askese og tilbedelse .