risen

Ris er i en drøm penger der det er utmattelse og opprør og illusjon, og hvis risen er kokt, indikerer det fortjeneste .