Naken og naken

Så den som ser at han er naken mens han skammer seg over folk og ber dem om hva han dekker, så vil han bli avslørt fra dem og spre sin hemmelighet, og hvis han ikke skammer seg over dem og ikke ber dem om hva han dekker , så er han velsignet . Og den som ser at han er naken, hans private deler er dekket, og han er ikke i seg selv korrupt, så tolkes han med tilgivelse, tilgivelse og seier, og hvis han ikke er kvalifisert for det, er han ikke Mahmud .