Omar minaret

Og den som ser at han er Omar en muezzin, da gjør han godt og møter en gruppe gode mennesker og Islam på grunn av det gode .