lesning

Lesing: Den som leser noe fra Koranen i søvnen, vil bli forhøyet og herliggjort, og hvis han er ulydig, vil Gud tilgi ham, og hvis han er fattig, er han rik, og hvis han er en skyldner, betaler han seg sin gjeld, og hvis han er en person med vitnemål, vitner han om sannheten . Hvis han resiterer Koranen med god stemme, vil han få ære, prestisje og berømmelse . Hvis han leser Koranen og forvrenger den, avviker han fra sannheten og sviker sin pakt . Og hvis han ikke vet hva han leste, vitnet han om falskt eller fryktet det han ikke visste . Og å lese suraene på pasienten indikerer at han er død . Og den som så at han leste boken sin på oppstandelsens dag mens han ikke leste godt mens han var våken, antydet at den var rik etter hans fattigdom . Og den som ser at han leser avisen, han vil arve en arv, og hvis han leser ryggen, vil han ha gjeld . Hvis han er dyktig i lesingen, vil han følge et mandat . Og den som ser at han leser boken sin, vil omvende seg til den allmektige Gud for sine synder .