Send til et høyt sted

Og den som så at han gikk ombord på et skip til et høyt sted der det ikke var mulig å sette av et skip som ham, så har han to ansikter som forårsaket en av hans interesser, hans høye status og hans berømmelse blant folket, og kanskje det var ikke prisverdig .