Glede

Eufori er i en drøm som indikerer omvendelse for synderen og den vantro . Og hvis søkeren er i nød, vil Gud gi ham lettelse .